Tilbage til indholdsfortegnelsen

1. kapitel

DRØM OG VIRKELIGHED

Jeg er noget af en drømmernatur, især nytårsaften har jeg, siden nytåret 1961-62 haft sælsomme drømme; virkeligheden viste sig desværre at være betydelig anderledes.
Den 12. november 1961 kunne jeg ikke sove om natten. Jeg syntes, det hele så håbløst ud, jeg havde stærke smerter, der var ingen udvej, jeg måtte på hospitalet og opereres for brok. Jeg lå i sengen og gennemgik, som så mange gange før, den onde skæbne, der havde ramt mig i 1961. Ja, 1961 havde i sandhed været et dårligt år, alt var gået mig imod. Havde jeg kunnet rive et helt år ud af kalenderen, måtte det absolut blive 1961. Det dårligste år, jeg havde haft i mit 46-årige liv. Forbandede år, gentog jeg atter og atter. Omsider faldt jeg dog i en hvileløs søvn.
Da med ét står der en gammel mand og en dreng ved min seng. "Hvem er I?" spurgte jeg forvirret. "Jeg hedder 1961," sagde den gamle, "og dette er min søn, der snart skal løse mig af. Men sig mig engang, hvorfor er du så vred på mig? Jeg vil dig kun godt!" "Du!" skreg jeg, "du har ødelagt alt for mig, alt er gået skævt i år, jeg glæder mig sandelig til 1962 kommer, det må vel blive lidt bedre." Drengen havde hidtil ikke sagt noget, men nu sagde han: "Far, er der mange af den slags kværulanter, så bliver det sandelig ikke let at løse dig af til nytår." "Nej, min dreng," sagde den gamle, "nogle er der jo, men ham her er ligegodt den værste. Han er så opfyldt af selvmedlidenhed, at han er bitter på alt og alle, men nu vil jeg høre, hvad han har at sige til sit forsvar, ellers må du lade ham sejle sin egen sø i 1962, men det er nu ikke så godt, for manden har stof i sig til at se sundt og fornuftigt på tingene. Lad os nu høre, hvad du har at beklage dig over," sagde han til mig. "Beklage mig over!" sagde jeg, "jeg er det hårdest ramte menneske i hele Danmark. Jeg bor her i Haveforeningen Ørsted, og siden 1. marts har der været en trussel over hovedet på os, at vore huse skulle væk; mange er flyttet, har opnået en lejlighed, men hunden kan jeg ikke tage med, den skal aflives, og det er min bedste og mest hengivne ven. Jeg går aldrig med til at aflive den. Så nu kæmper jeg en hård kamp mod myndighederne for at få et sted at bo, så jeg kan have hunden med." "Er det hele dit problem?" spurgte 1961. "Nej," sagde jeg, "der er meget mere. Der er først og fremmest min økonomi. Til 1.marts skyldte jeg intet væk udover de 2 måneders skat, som alle ordentlige mennesker skylder. Jeg havde mit gode arbejde, og helbredet var i orden, så den skat skulle jeg såmænd nok have klaret. Nu skylder jeg 5000 kr væk, hvoraf det halve er skat." "Hvordan er du dog kommet i den gæld?" spurgte 1961. "Jo," sagde jeg, "de første fjorten dage i marts kørte jeg rundt for at finde et sted at bo med min hund, men hver dag endte med et håbløst resultat. Det gik mig i den grad på nerverne, at jeg ikke var i stand til at genoptage mit arbejde før 1. juni. Og jeg kunne ikke engang samle mig sammen til at gå til læge, så jeg tjente ikke en øre i denne tid. Da jeg så endelig fik arbejde til juni, gik det godt i 5 uger, men den 5. juli faldt der en tung genstand ned på min højre fod og brækkede tre fodrodsben. Så var jeg uarbejdsdygtig i ni uger, jeg fik dagpenge fra ulykkesforsikringen, men ikke nok til at dække de svære udgifter, jeg havde sat mig i. Så gælden blev større og større. Og nu skal jeg ud og opereres for brok og måske mavesår. Brokken har jeg fået af, at jeg tog hårdt arbejde for at rette min økonomi op. Så jeg synes ærlig talt, at 1961 har været et forbandet år." Det trak lidt om mundvigene på den gamle, som om han skjulte et smil. "Står du oven i købet og griner af mig?" skreg jeg, "Gå med dig, forbandede 1961!" "Ja, lad os gå," sagde 1961, "og lad ham blive tilbage med sin selvmedlidenhed, han er ikke at beklage. Der er mange, det har det elendigere end ham og må bo på trappegange." Jeg vågnede badet i sved. Hvad var det for en mærkelig drøm, jeg havde haft? Var jeg virkelig en kværulant? "Nej, det kan ikke passe," tænkte jeg, "jeg kæmper kun for, hvad jeg har kært. Jeg kæmper mod myndighederne for at bevare min hunds liv." Men havde jeg kæmpet med forkerte våben? Var min bitterhed mod samfundet gået for vidt? Jeg faldt atter hen i en urolig slummer.

Indgangen til haveforeningen "Ørsted", hvor jeg boede fra 1957, da jeg kom til København, til 1. marts 1962 hvor jeg måtte rive mit hus ned.

Jeg vågnede med heftige smerter og fik en nabo til at ringe efter ambulancen. Jeg kom på hospitalet og blev opereret for brok. Efter få dage på hospitalet blev jeg sendt på et rekonvalecentophold på Næsse-slottet, og der fik jeg tid til at tænke roligt over tingene. Der var mange forskellige mennesker blandt patienterne, nogle havde chance for at komme sig helt efter deres sygdom, men andre måtte desværre affinde sig med, at deres sygdom var så slem, så der ikke var meget håb for helbredelse og måtte indrette deres liv som fremtidig invalidepensionist. Men alle var glade og tilfredse og taknemmelige, fordi de havde fået et så godt ophold efter deres sygdom. Jeg skammede mig, jeg var blandt dem, der kunne genvinde mit helbred totalt, så at jeg kunne genoptage mit arbejde. Mange havde det værre end jeg, de havde mistet det kosteligste af alt: deres helbred for stedse. Tak, kære venner, fordi I åbnede mine øjne, så jeg vandt sejr over min selvmedlidenhed.
Jeg rejste hjem nogle dage før nytår, og om fjorten dage er jeg rask nok til at genoptage mit arbejde.
Jeg kæmper stadig for at finde et sted at bo med min hund, der gav mig en hjertelig velkomst, da jeg kom hjem. Min fraseparerede hustru havde passet den godt, mens jeg var væk, så den havde ikke lidt nød, men var alligevel glad ved at se mig. Men jeg vil for fremtiden ikke nøjes med at kæmpe for mig selv, jeg vil dygtiggøre mig, så jeg kan tage kampen op mod bolighajer og profitmagere, der udnytter andre mennesker. Ja, jeg vil kæmpe imod dem, der skånselsløst lader hånt om menneskeværd og for profits skyld lader mennesker gå til grunde og fremelsker sygdomme og stor dødelighed blandt børnene. Jeg vil ikke tænke først på mig selv, jeg vil kæmpe for andre.
Nytårsaften gik jeg tidligt i seng, min hund fik lov at ligge ved siden af mig, grundet at den var bange for nytårsskyderiet udenfor. Jeg slukkede lyset og prøvede at sove.
Da hører jeg pludselig en høj latter, og en grinende gammel gubbe, fulgt af en ganske ung mand kommer til syne. "Nå, der har vi kværulanten, der ikke er nogen kværulant mere," sagde 1961. "Kan du se, min søn er klar til opgaven i 1962?" "Ja, velkommen nytår," sagde jeg, "og tak til dig, du gamle vidunderlige 1961." "Det lader sig høre,", sagde 1961. "Nu har du opdaget, at mange har det sværere end dig, fordi de bliver udnyttet groft af personer, der støtter profit over menneskeværd. Men kom nu ud på gulvet, så skal vi danse." Jeg tog 1961 i den ene hånd og hundens forben i den anden, så dansede vi rundt om mit skrivebord. 1962 stod midt i stuen og så meget beslutsom ud. Ja, det kan godt være, jeg har drømt det sidste, men når jeg siger til min hund, at nu er det nytår 1962, logrer den med halen. Den har også de bedste forhåbninger til det nye år, alt er glædeligt, livet er dejligt.
Men hvorledes gik det i 1962? Desværre ikke så godt, som jeg havde ventet. Det var ikke helt rigtigt, hvad 1961 havde sagt i drømmen, jeg havde ikke tænkt udelukkende på mig selv og mit problem hele året. Nej, fra 1. marts, da Statsbanerne, der ejede grunden i Haveforeningen Ørsted, meddelte os, at der var ingen chance for udsættelse længere, vi skulle væk omgående. Vi havde tidligere fået opsigelse, men det var lykkedes os at få nogle år til; nu var det intet håb, Statsbanerne ville bygge en toldkammerbygning på området, en efter manges mening fuldstændig overflødig ting, for Danmark var lige blevet meldt ind i De Syv og toldskrankerne skulle afvikles. Men ud skulle vi. 135 familier skulle væk i første omgang, tilmed anså kommunen sig fritaget for forpligtelser over for os, da vi efter deres mening havde boet illegalt der, da det kun var godkendt til sommerbeboelse, men med myndigheders velsignelse.
Mange af os var som jeg kommet fra provinsen, havde tilmeldt os folkeregisteret i Københavns Kommune uden at have nogen anden adresse. Vi modtog en trykt formular, hvorpå der stod: Velkommen som borger i Københavns Kommune. Formularen fortalte videre om de rettigheder, vi havde i kommunen. Formularen var sendt til vores adresse, Haveforeningen Ørsted - vi havde ingen anden - altså var vi godkendt som helårsbeboere.
Nu kneb det for os, og kommunen ville løbe fra alle forpligtelser. Jeg sammenkaldte beboerne til en demonstration på festpladsen. Børnene bar plakater, hvor der bl.a. stod: Vi vil bo hos far og mor, vi vil ikke sættes på gaden. På festpladsen holdt jeg en tale til beboerne og lovede at gå til de ansvarlige myndigheder for at få dem til at hjælpe beboerne til en ny bolig. Vi sang derefter en sang, jeg havde skrevet til lejligheden:

HAVEFORENINGEN ØRSTEDS slagsang.
Mel.: Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne.

Om Haveforeningen Ørsted vi synger,
Den plet højt vi elsker, vort hjem vi der har.
En opsigelse nu vort sind hårdt betynger,
Mon Staten vor elskede plet fra os ta´r?

Vi alle så nødigt fra Ørsted vil flytte,
Vi ønsker at bo her adskillige år.
Vi elsker vor gamle, vor herlige hytte,
Mon Staten omsider det ikke forstår?

I embedsmænd, lyt til beboernes klage.
Lad hjertet nu råde, opsigelsen glem.
For intet i Verden vi har så tilbage,
Hvis vi må forlade vort elskede hjem.

Men, mange indvender, hvad kan det dog nytte,
De vil ha´ os væk, de os ikke forstår.
Vi elsker vor gamle, vor herlige hytte,
Når alle står sammen, det sikkert nok går.

For hjemmet vi kæmper i skrift og i tale,
Vi ej giver op, for hør blot nu engang:
Vi udsættelsen vil fra Statsbanen hale,
Den hele befolkning må lære vor sang.

Men, sker det trods alt, at vi herfra må flytte,
Vi sørger, men dog på retfærdighed tror.
Vi elsker vor gamle, vor herlige hytte,
I haveforeningen Ørsted vi bor.


Fra min første boligkamp 1961. Beboerne i haveforeningen "Ørsted" var opsagt af Statsbanerne, der ejede grunden. Sammen med formanden og Københavns huslejerforenings formand forhandlede vi med mundighederne og det lykkedes at få fristen forlænget med et år. Forinden sammenkaldte jeg til en demonstration på festpladsen, hvor en del børn bar plakater med slagord "Vi vil bo hos Far og Mor - og ikke sættes på gaden"

Jeg søgte derefter foretræde hos daværende generaldirektør Skov fra DSB. Skov var meget elskværdig, men beklagede, at han ikke kunne hjælpe, da det var absolut nødvendigt at udvide, og vi skulle flytte 1. marts. Formanden for Ørsted og Københavns Huslejerforenings formand, Andreas Svendsen, henvendte sig på Rådhuset og tale med borgmesteren. Andreas Svendsen nåede et resultat. Han fik myndighederne til at skrive under på, at ingen familier med børn kom væk, før det lykkedes Svendsen at skaffe dem en lejlighed. Det var billigt sluppet af Kommunen. Nu sorterede genhusningen af Ørsteds beboere helt under Andreas Svendsen, der måtte betale et gebyr for at være medlem af Københavns Huslejerforening.
Men hvad med mig? Jeg var separeret fra min kone, der boede i et hus i nærheden sammen med vores 15-årige søn. Hun kunne måske opnå en lejlighed, men jeg boede alene med min hund, og den blev ikke betragtet som boligberettiget, den måtte aflives. Jeg tror, at jeg i den første del af 1961 tænkte mere på de mange ulykkelige familier end på mig selv. Nu sad jeg i saksen.

Til næste kapitel