Tilbage til indholdsfortegnelsen

5. kapitel

SALG AF DANMARKS SELVSTÆNDIGHED

I mange år før 2. oktober 1972 var Danmarks vaskerkoner og -mænd ikke klare over, hvad det var for noget enormt smudsigt vores folkevalgte ønskede for vort lands fremtid. Vi opdagede for sent, at de ville tilslutte sig monopolkapitalens fællesmarked. Det har kostet vort land enorme summer at undersøge mulighederne for optagelse i det såkaldte fællesmarked. Der er fra tilhængernes side brugt store summer til propaganda for salget af vores selvstændighed, summer som i næsten alle tilfælde er betalt af danske skatteydere. Ja, hvor kunne vi have sparet mange penge, dersom vores folketing aldrig havde fremsat et så snavset forslag som salg af nogen form for dansk selvstændighed. Havde vi bare haft de summer, der er gået til dette forfærdelige forhold og stadig koster Danmark store penge til repræsentanterne i Brussel, et fremmed lands hovedkvarter for stormagternes monopolkapital. Et sted, hvor skånselsløse traktater som Romtraktaten er blevet underskrevet. Der blev også ofret store summer på den forfærdelige skrækpropaganda, der blev ført af vores førende toppolitikere, og hvad vi troede var arbejdernes tillidsrepræsentanter i fagoreningsledelsen. Mange blev bange og lod sig lokke af de mange falske løfter, der blev givet om smudsige penge, som kun de færreste får glæde af. Det bliver kun til gavn for de få mennesker, der sidder på storkapitalen. Vi har allerede opdaget, hvordan uhyre prisstigninger er kommet, efter at vi kom i Fællesmarkedet. Og dette til trods for, at der blev lovet os meget ringe prisstigning, hvis vi stemte ja den 2. oktober.
Men vaskermændene er vågnet, vi var skuffede over, at så mange havde ladet sig narre, så kun 1/3 af vælgerne stemte nej. Men galluptallene viser, at 10% til har opdaget, at de er blevet narret ind i noget forfærdeligt, de er blevet vasket rene. Men frem af busken, alle brave vaskerkoner og -mænd, vi vil have vasket endnu flere rene, der har troet på den falske propaganda, på smuds og løgnagtige løfter. Kom og vær med til at vaske Danmark rent igen. Vi er danske, vi helmer ikke, før vi har dig tilbage som et fuldstændigt frit land. Vi vil ikke finde os i, at en tøddel af vores selvstændighed bliver styret fra et fremmed lad.
Derfor: slut op om Folkebevægelsen mod EF og fortsæt kampen!
Det blev det korteste kapitel i denne bog, men jeg tror også, at vores indlemmelse i monopolkapitalens fællesmarked bliver kort, for vi er mange modstandere nu. Vi er mange, vi bli´r flere, vi vil sejre.

Til næste kapitel