Links
Her har vi samlet en række links til organisationer, foreninger og andre fora, der på en eller anden måde beskæftiger sig med fag- og samfundskritisk teori:
Filosofi.net Vist mere vægt på filosofi end (samfunds-)kritik. Men stadig spændende skrifter, debatter og information om møder, foredrag, m.m.
Hexis Netværk af Bourdieu-forskere og -interesserede. Foreningens formål er
"- konstruktivt og kritisk - at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer"
Kritisk Metafysik Studiekreds om "kritisk metafysik" (på Københavns Universitet). Formålet er bl.a. "... forskning i - og diskussion af - filosofiens samfundsmæssige og kritiske potentiale".
Kritisk Profil

Samfundsfag-studerende på Århus Universitet, der afholder offentlige debatmøder, m.m. om bl.a. kritisk samfundsteori.

Netværk for kritisk realisme Netværk for studerende og forskere, der organiserer aktiviteter og informationer omkring kritisk realisme.
Nordisk Sommeruniversitet Her finder en række interessante aktiviteter sted, bl.a. i kreds 3, der beskæftiger sig med ''konkrete samfundsutopier og borgerløn'.
Sociologisk Forum Forum for sociologi-studerende på KU og andre. Her er information om sociologiske/samfundsteoretiske skrifter, arrangementer, m.m
   
Links til forskellige progressive grupper og fora:
Folkets Hus og Park Selvstyrende hus og park med forskellige kulturelle og politiske aktiviteter. Her holder bl.a. Filosofisk Debatforum til.
Modkraft Venstrefløjs-portal. Den ideelle indgang til internettet for progressive mennesker. Her kan du finde alt om venstrefløjens organisationer, web-steder, nyheder og anden generel information.
Tidsskriftcentret Katalog over alternative og progressive tidsskrifters netsteder.
Se også links til diverse tidsskrifter.