Deleuze & Guattari: Tusind Plateauer

- studiekreds, foråret 2007

Så starter en ny studiekreds i Deleuze og Guattaris Tusind Plateauer. Det er en
spændende og vigtig bog, som også egner sig glimrende til en FD-studiekreds
grundet sin ustringente opbygning. :-) Første møde finder sted:

Tirsdag d. 27. marts, kl. 19 i Folkets Hus.

Her vil der nok være lidt oplæg fra initiativtagerne, samt drøftelser af hvilken
form vi skal vælge: evt. oplæg, længden og formen på disse, rækkefølgen af
kapitlernes læsning, tekstmængde pr. gang, mødehyppighed osv.

Alle er velkomne, og man må meget gerne videresende denne mail til relevante
postlister/personer.

Der ligger en anmeldelse i Politiken her:
http://politiken.dk/boger/faglitteratur_boger/article161144.ece

Bogen ligger i en god og billig dansk oversættelse::
Tusind Plateauer. Kapitalisme og Skizofreni II
af Gilles Deleuze og Félix Guattari
oversat af Niels Lyngsø
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, 2005, 721 sider, 330 kr.,
fås mange steder.


Denne kreds er
slået sammen med andre kredse.