Den 20. september 2002:

Til medlemmerne af Bygge- og Teknikudvalget,Københavns Kommune.

OPHÆV BLOKERINGEN AF LOKALPLANEN FOR ”FOLKETS PARK”

 Det er med undren og beklagelse at vi må konstatere at Bygge- og Teknikudvalget (BTU) blokerer for en vedtagelse af lokalplanen for ”Folkets Park” (”Stengade II”).

Vi vil hermed opfordre til at blokeringen ophæves, således at det igangsatte arbejde vedrørende Parkråd og ”genopretning” af parken kan bringes videre.

 Borgerrepræsentationen vedtog d. 14.6.2001 den såkaldte ”pakke”, hvor bebyggelse af ”Have-på-en-nat”, Idrætshal i Korsgade, parkeringshus ved Aaboulevarden/Blågårdsgade og bevarelse af Folkets Park blev kædet sammen. Dette skulle danne den politiske basis for udførelse af disse projekter, i det tempo det teknisk og praktisk kan lade sig gøre.

Som et resultat heraf blev den tidligere”Have-på-en-nat” i Guldbergsgade bebygget i foråret 2001.

 Men så nemt skal det åbenbart ikke gå med Folkets Park. Den 24.1.2001 besluttede BTU at udsætte sagen, for dog alligevel d. 18.4.2001 at lade processen med høringer igangsætte. Efter den offentlige høringsperiode afholdt kommunens Vej & Park-afdeling d. 17.9.2001 borgermøde om planen. På dette møde blev borgere opfordret til at melde sig til et Parkråd, hvori et samarbejde mellem administration og beboere/parkens brugere skulle udfolde sig. Angiveligt skulle dette Parkråd indlede sit arbejde i starten af 2002.

Endvidere blev der mellem Vej & Park og brugerne af Folkets Park opnået enighed om at udskyde større indgreb i Parken indtil der via Parkrådet var udarbejdet en ”genopretningsplan”. For det ville være spild af ressourcer og besværliggøre den fremtidige planlægning.

Derefter skete der så ingenting! Først d. 3.5.2002 – efter henvendelse til administrationen – fik de, der havde meldt sig til Parkrådet, en kort note fra Vej & Park, hvoraf det fremgår at BTU har besluttet at udsætte sagen på ubestemt tid.

Af referatet fra BTU d. 28.11.01 kan læses at ”Sagen blev udsat efter ønske fra Søren Pind (V) under henvisning til, at de til FSB afdeling Blågården forudsatte parkeringsforhold endnu ikke er afklaret.

Så er det at man kan undre sig over at der tilsyneladende ikke var nogen tøven med at beslutte at bebygge ”Have-på-en-nat” ½ år tidligere!

 Under hele processen op til beslutningen af ”pakken” blev der fra kommunens side lagt stor vægt på en ”lovliggørelse af forholdene” (dvs. en overensstemmelse mellem lokalplanen og den faktiske brug af området), og efterhånden også på ”den hårdt tiltrængte genopretning af parken”. Ligger dette ikke længere BTU på sinde ?

 Vi skal hermed opfordre BTU til at ophæve blokeringen af sagen således at den lokalplan, hvis tekst ligger parat og venter, kan vedtages. Og så det lovende samarbejde, der allerede er indledt mellem parkens brugere og Vej & Park, kan genoptages. Og så arbejdet med at udvikle Folkets Park kan komme videre.

 Venlig hilsen

Beboerforeningen ”Nørrebro”           

Folkets Hus, Stengade 50                        

v. Allan Nilsson  

                                      

Folkets Park Initiativet

Folkets Hus, Stengade 50

v. Jesper Lund