ANGÅENDE JEANETTE OPPENHEIM
I Folkets Park har vi aldrig tidligere stødt på Jeanette Oppenheim, og man kunne tro, at hun ikke på forhånd vidste, at "området" allerede er i brug som park. Hendes kompagnon Ole Abildhauge har da også udtalt, at de ikke anede, at området er omstridt.
Men det lyder nu ret underligt, i betragtning af at hun ikke er ukendt med politik og byplanlægning. F.eks. har hun siddet i Borgerrepræsentationen for de konservative frem til 1984.

Hun var ordfører for den konservative gruppe i bolig- og saneringsspørgsmål! (Fra 1984-1989 sad hun i Europaparlamentet for de konservative, og har tillige været suppleant i de konservatives folketingsgruppe.)

At Jeanette Oppenheims kendskab til politik og jura ikke nødvendigvis får hende til at følge loven, ses bl.a. af EkstraBlades artikler om hende i foråret 1994. Der står bl.a. at læse: 

LOVBRUD BETALTE SIG FOR JEANETTE OPPENHEIM

Den konservative folketingskandidat og advokat Jeanette Oppenheim og hendes samlever Ole Friis Jørgensen har igen overtrådt byggeloven, og de slipper godt fra det.
Trods udtrykkeligt standsningspåbud fra den første gang parret overtrådte byggeloven, blev byggearbejdet på parrets ejendom på Taarbæk Strandvej 66 nord for København igen påbegyndt umiddelbart før påske.
Lyngby-Taarbæk kommunes bygningstilsyn har konstateret, at forbuddet mod videre byggeri var overtrådt. Det bekræftes af bygningsinspektør Kjeld Sørensen. Men parret får ikke en sag på halsen, som andre ville risikere. Istedet reddes de ud af suppedasen med en byggetilladelse.
(...)
Tidligere havde parret søgt tilladelse til at hæve taget, men på grund af massive indsigelser fra naboer, blev projektet afslået.
Istedet startede parret et mindre omfattende og prangende projekt. Men denne gang uden at søge byggetilladelse. Når man ikke søger en byggetilladelse, kan man heller ikke få et afslag.
21. december sidste år rykkede bygningsmyndighederne ud og stoppede det ulovlige arbejde.
Parret fik også udstedt et standningspåbud, hvor det fremgår, at der ikke må ske videre ombygningsarbejder, før det foreligger en byggetilladelse. 
Byplanvedtægten siger, at ejendommene på Taarbæk Strandvej i særlig grad skal bevare deres udseende.
Et flertal bestående af konservative og socialdemokratiske byrådsmedlemmer med borgmester Kai Aage Ørnskov (K) i spidsen vedtog på byrådsmødet 21. februar at give dispensation fra byplanvedtægten.
Det gjorde naboerne så rasende, at de startede en underskriftsindsamling, hvor de kræver, at dispensationen ophæves. 
Samtidig har de klaget til Naturklagenævnet for at få omstødt byrådets beslutning.(...)
(Uddrag af artikel i EkstraBladet d. 10. april 1994)

Det kan tilføjes, at Jeanette Oppenheims daværende samlever, arkitekt Ole Friis Jørgensen, var konservativ kredsformand, da det ulovlige byggeri blev startet.
POLITIKER VIL HAVE UDSIGT: BLÆSER PÅ LOVEN
(...)
Direktør i Teknisk Forvaltning, Tarquini Mortensen, bekræfter, at kommunen er skredet ind og har stoppet det ulovlige byggeri.
- Bygherre er henholdsvis jurist og arkitekt. Kunne man ikke med rette forvente, at det er den højeste faglige ekspertise på byggesager. Og at de ikke sætter arbejdet i gang uden en byggetilladelse? - Det kan du have ret i. Det er meget sjældent, at vi er ude for det. Og det er kun beklageligt, at det kan ske, siger Tarquini Mortensen.(...)
(Uddrag af artikel i EkstraBladet d. 28. februar 1994.)