Uddrag fra pressen:

PåGaden

24. Feb 2003

Martin Lindblom

"Fagligt pres på Pind
 - Forhalingen af en lokalplan for Folkets Park fortsætter. Nu overvejer formanden for Byggefagenes Samvirke at presse politikerne, »hvis der bliver behov for det«. Med Bygge- og Teknikborgmesterens fortsatte tavshed i sagen ligner det et spørgsmål om tid."

Nørrebro Avis
8.3.00
Ulrik Wolf

"Folkets Park blev reddet"

JP/København
1.3.00
Niels Ditlev og Peter Rosendal

"Omstridt byggeri i park opgivet"

PåGaden
25.11.99
NiD

"Håb for grønne områder

Socialdemokraten Johannes Nymark kom i strid modvind ved høring om Folkets Park og Have På En Nat.

Bortset fra boligminister Jytte Andersen (A), der ikke ville gå ind i den konkrete sag, opfordrede samtlige paneldeltagere Borgerrepræsentaionen (BR) til at overveje beslutningen én gang til. Også erhvervslivets repræsentanter støttde beboerne. Det skete på en høring om byudviklingen på Indre Nørrebro, hvor især de omstridte byggeplaner for Folkets park og Have på en Nat var til debat. Høringen fandt sted i Medbrogerhuset Kapelvej den 3. november og samlede fuldt hus.
- Man skal ikke bare finde sig i at nogen vil bygge et sted, hvor der forlængst er indrettet friområder, sagde Håndværksrådets direktør, Lars Jørgen Nielsen. Formanden for Byggefagene i København, Anders Olesen, supplerede:
- Borgerrepræsentationen må være villige til at indrømme, at de har truffet en forkert beslutning, og så lave den om.

Processen udsættes.
Johannes Nymark, gruppeformand for socialdemokraterne i BR, ville ikke gå ind i en diskussion en enkeltsager, selvom han gerne ville "byde sig til overfor en dialog om den generelle byudvikling på Indre Nørrebro", som han sagde.
Bydelsrådsformand, Jesper Langebæk (SF), foreslog nedsættelse af dialoggrupper, som kan forsøge at løse hårdknuden. Nymark ville ikke love, at beslutningen om at bygge i de grønne områder blev ændret, men han var indstillet på at udsætte processen, så længe grupperne arbejder. Han vil især afvente udfaldet at en dispensationssag, der kører omkring byggeriet."

Information
11.10.99
Berit Mühlhausen

"Der er bøffet i sagen om Folkets Park"
"Skæve boliger til skæve mennesker, flere grønne områder i storbyerne og reel beboerindflydelse. Det skorter ikke på smukke visioner og demokratiske ambitioner i by- og boligminister Jytte Andersens (S) perspektiv- og handlingsplan fra foråret. Men når det kommer til de konkrete byggeplaner for Folkets Park i hendes egen valgkreds på Nørrebro i København, indrømmer ministeren, at det kan være svært at genkende visionerne.
"Jeg synes, det er at bøffe beslutningerne for meget i et demokratisk samfund", siger Jytte Andersen i en samtale med Information. (...)
"I den konkrete sag kan jeg ikke helt se, at man har haft den samme idé om beboer- og borgerinvolvering, som jeg har i perspektiv- og handlingsplanen. Det kommer for meget oven fra - trukket ned over kasketten på folk - frem for dialog. (...)
Jeg tror, det betyder meget, at den sjæl, der er i området, får lov til at være med i udviklingen. Det betyder ikke, at man ikke kan udvikle og byforny. Men man skal gøre det med respekt for sjælen, som jo bæres af de mennesker, der deltager i debatterne og demokratiet på græsrods- og foreningsplan. (...)
Det at have demokrati indskrænker sig ikke til et kryds hvert fjerde år eller til at beboerne fra tid til anden får lov til at udtale sig om en kommuneplan.""

JP-København
27.9.99
Niels Ditlev og Anders Damgaard

"Håndværkere nægter at bygge i Folkets Park"
""Mine håndværkere arbejder ikke, hvis der er ballade. Og det er der meget stor sandsynlighed for at der bliver, hvis nogen vil forsøge at bygge boliger i Folkets park" Det siger formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen. Samvirket organiserer 28.000 bygningshåndværkere i København. Han opfordrer derfor Københavns Kommune til at droppet illadelsen til at bygge andelsboliger i Folkets Park. Tidligere har det lokale politi gjort det samme af frygt for optøjer. (...)
"Det bliver mere og mere spændende. Men om projektet er smuldret, kan vi først se efter den 30. september", siger kontorchef Jørgen Stein i Plandirektoratet i Københavns Kommune, som hæfter sig ved, at Oppenheim og Abildhauge har haft ni måneder til at indsende ansøgningen. (...)
Hverken Ole Abildgaard eller Jeanette Oppenheim ønsker at oplyse, hvor mange andelshavere de i dag har underskrift fra. De har netop gennemført en licitation, som skal vise, om den foreløbige byggepris på ca. 15.000 kr. pr. kvadratmeter holder. "Når tallene er arbejdet igennem, kan vi endeligt afgøre, om projektet realiseres", siger Jeanette Oppenheim."

Socialisten
17.9.99
Martin Lindblom

"Blokader i en bombet bydel"
"Anders Olesen er noget officielt i fagbevægelsen, nemlig formand for Byggefagenes Samvirke, og han er ikke i tvivl om, at der skal bygge mange flere boliger i København. Det skal bare ikke være oven i Folkets Park.
- Det løser ikke Københavns Kommunes boligproblemer, at man absolut skal møve andelsboliger ned på et i forvejen for tæt befolket område, siger han. (...)
- Det er efter vores opfattelse helt legitimt, at man på Nørrebro ønsker at bevare nogle åndehuller. Når man skal byfornye og lave byudvikling, så skal man gøre det på en måde, så man er i overensstemmelse med de lokale beboere. (...)
Med fagbevægelsens negative holdning til byggeriet kan man forestille sig, at uorganiseret arbejdskraft vil overtage projektet. I så fald er der ifølge Anders Olesen ingen slinger i valsen.
- Vi accepterer ikke, at noget byggeri foregår med uorganiseret arbejdskraft, og vi arbejder ikke under politibeskyttelse. (...)
I Jord & betonarbejdernes Fagforening er der heller ikke megen tvivl om holdningen til Folkets Park. Ifølge organisationssekretær Bent Laugesen skal medlemmer naturligvis have arbejde, men han mener, at der er masser af andre steder, man kan bygge boliger.
- Hvis projektet går igang, forestiller jeg mig da, at medlemmerne er så fornuftige, at de kan finde andet arbejde, siger han. (...)
Men spørger man i Plandirektoratet, er der ikke meget håb om en løsning på problemet. Kontorchef Jørgen Stein afviser godt nok, at rydningen vil finde sted i oktober, fordi tekniske spørgsmål har forsinket projektet, men han mener, at januar 2000 er et realistisk bud. (...)
Ifølge Jørgen Stein er der slet ikke behov for flere friarealer i bydelen, for i de sidste 20-30 år er der med hans ord "lavet en park for enden af hver eneste køkkentrappe i området". Selve parken har han heller ikke meget til overs for.
- Hele området ser jo simpelthen bombet ud. Det er jo ligesom at være i Østberlin og se det, der har været bombet under krigen, og som de ikke har bebygget igen. For mig at se er der noget decideret ufærdigt over det område.
- Det her har jo til hensigt at bygge byen færdig. Alting ligesom peger imod, at det der skal sluttes af med en bebyggelse. Man kan ikke have en by uden bygninger."

JP-København
1.9.99
Læserindlæg af Jesper Lund

"Folkets Park og demokratiet"
"Nogle vil nu nok mene, at det er Københavns Borgerrepræsentation, der har et demokratisk problem, når de planlægger parkens rydning, mens 80 pct. af borgerne i lokalområdet ifølge en beboerundersøgelse foretaget af Indre Nørrebro Bydelsråd ønsker, at parken skal bevares. Men problemet for dem er tilsyneladende alene, at flertallet af befolkningen ikke er i trit med politikerne.
Man kunne ellers forledes til at tro, at beboerne er helt på linie med politikerne, når man kigger på mange officielle udtalelser om "beboeres engagement", "folkelig kultur", ønsker om en grøn og børnevenlig by, kulturel og social integration osv. (se officielle programmer)
For Folkets Park et usædvanligt godt eksempel på at lokale beboere i fællesskab kan bidrage til deres kvarter. Med kulturelle arrangementer for børn og voksne, fælles arbejdsdage, bespisning osv. I en fred og fordragelighed, som der er brug for på Nørrebro. (...)
Mange andre steder, hvor mennesker med ”sociale problemer” dukker op, ønsker naboerne dem fjernet ud fra devisen ”problemer skal flyttes til et andet sted – bare ikke her hos os”. Og der er det opmuntrende at læse Bydelsrådets beboerundersøgelse, hvoraf det fremgår at mange beboere – også af de, der ikke selv benytter parken – har svaret solidarisk: ”Hvor skal de ellers være henne ?”.
Politikerne i Borgerrepræsentationen burde være stolte over at den solidaritet findes. Men det er de tilsyneladende overhovedet ikke. Nærmest tvært imod, hvis man skal tro Ole Henzen (borgerrepræsentant for de konservative), der udtalte i et interview i Kanal 1 : ”Vi ønsker kvalitative boliger til kvalitative mennesker.” 
Som bekendt skal et demokrati kendes på, hvorledes de svageste behandles. 
Og på, om der er overensstemmelse mellem politikerne valgløfter i de fine taler og hverdagens beslutninger. 
Det er der ikke."

EkstraBladet
7.8.99
"Frontalt" af Christian Andersen

"Weides onde arv"
"Inde i Borgerrepræsentationen har et flertal med socialdemokraterne i spidsen nu bestemt sig for at nedlægge Folkets Park til fordel for byggeri af nye andelslejligheder. Denne beslutning blev truffet fuldstændig hen over hovedet på de mennesker, der til daglig bruger Parken, samt alle de beboere i området, som ønsker den bevaret.
Kampen om Parken lyder som et uhyggeligt minde om Kampen om Byggeren. Men det er ikke et minde endnu. Det er desværre en mulig fremtid. (...)
Politiet er parat til at lægge arm om Nørrebro, når de endnu en gang bliver sat ind for at gøre det beskidte arbejde for politikere og boligspekulanter.
Men måske kommer det ikke så langt. Måske vågner fagbevægelsen op og laver blokader mod de firmaer, der skal opføre huset, måske vil politifolkenes fagforeninger ikke finde sig i, at deres medlemmer skal drives frem som slagtekvæg. Måske opdager politkerne inde på Rådhuset, at der findes andre grunde at bygge på. (...)
Måske får Parken lov at blive, og børnene lov til at lege der igen til næste sommer, mens far sidder på højen og drikker en kold øl, og nærpolitiet går forbi udenfor og hilser pænt. Måske får Parken lov til at beholde sin enestående betydning som stedet på Indre Nørrebro, hvor man danner bro hen over forskellige kulturelle og etniske baggrunde."

Information
4.8.99
Læserindlæg af Lars Poulsen

"Nørrebro udsat for overgreb"
"På Nørrebro er der en tradition for, at mange almindelige borgere er aktive i deres lokalområde. Folk engagerer sig i politik og andre lokale spørgsmål.
Det kulturelle og sociale liv er kendetegnet ved en høj grad af selvforvaltning og forsøg på at skabe andre og nye måder at fungere sammen på. (...)
F.eks. er aktiviteterne i Folkets Park på mange måder et praktisk eksempel på den integration, som politikerne taler så meget om. Dvs. ikke kun integration mellem mennesker med forskellig etnisk baggrund, men social integration i det hele taget.
Her mødes folk med meget forskellig baggrund - unge og gamle, sorte og hvide, bumser og folk med ´check på tingene´ - for at bygge legeplads, slå græs, lytte til live-musik eller bare nyde en øl i solen.
Politikerne bude glæde sig over, at folk selv tager initiativ til at bryde storbyens isolation, i stedet for at sidde ensomme i hver deres toværelses-lejlighed.
Alligevel har Københavns Borgerrepræsentation besluttet at rydde alle de steder, der gør Nørrebro til noget særligt. Steder, der gør det lidt mere til at holde ud at bo i storbyen. Også for dem som ikke lige jubler, når mængden af biler og veje forøges, beton og reklamer, forkromede og dyre caféer og regelrette og kommunalt styrede medborgerhuse."

JP-København
30.7.99
Niels Pedersen

"Den grønne firkant"
"Det var en magisk aften, da flere tusinde nysgerrige forleden fyldte den lille rydningstruede Folkets Park på Nørrebro. 
Fra en lav scene spillede det indiske orkester Musafir, og publikum hang ud i solen og nød begivenheden. Der var familier og autonome, somaliere og pakistanere, jugoslaver og danskere i et stort levende mix, og mens børnene blotrede sig på naturlegepladsen, slappede bydelen af den skønne grønne plet. 
Men som de fleste ved, lever denne idyl på lånt tid. Folkets Park er truet af kommunale bulldozere, og på trods af tiltagende lokale protester, synes Borgerrepræsentationen opsat på at fjerne legepladsen, bænkene, træerne og bålpladsen og knalde en boligblok op i stedet."

JP-København
29.7.99
Musikanmeldelse af Niels Pedersen

"Musikalske gøglere"
"... et glædesstrålende show, som begejstrede flere tusinde tilskuere i den rydningstruede park."
"...Musikerne sad på en åben scene, mens solen gik ned over Nørrebro. Mange unge med rødder i Indien og Pakistan fik hørt hjemlandets vemodige sange, og kvarterets piercede, autonome kontingent mødte et livskraftigt alternativ til Rage Against The Machine."

Politiken
25.7.99
Læserindlæg af Lars Jørgen Nielsen, adm. direktør, Håndværksrådet.

"Folkets Park"
"Jytte Andersen har netop med stor dygtighed påtaget sig at være by- og boligminister, og det har resulteret i, at regeringen som noget nyt har fået en bypolitisk perspektiv- og handlingsplan, som nu skal føres ud i livet. (...)
Jeg tror, det er helt afgørende, at de folk, der bor i et område, selv har indflydelse på områdets udvikling. Kun, hvis man selv har indflydelse, føler man også et ansvar. 
Folkets Park er et åndehul i et meget tæt bebygget område. Det er tydeligt, at den lokale kreativitet har været med ved udformingen, og det har resulteret i en nærmest landsbyagtig stemnng omkring den lille park.
Derfor er det heller ikke overraskende, at befolkningen i området protesterer kraftigt mod at få trukket et projekt ned over hovedet, der vil fjerne åndehullet. (...)
For mig at se strider fremgangsmåden direkte mod regeringens bypolitiske handlingsplan"

EkstraBladet
16.7.99
"Frontalt" af Johnny Frederiksen.

"Øjenvidne til politiaggressioner"
"Der herskede fra starten en trykket stemning. Adrenalinen pumpede hos de svedende krigere, og visirerne i hjelmene duggede så deres udsyn begrænsede sig til at acceptere egne kampklædte kolleger. Til gengæld var fjendebilledet udvidet til at være alle, der ikke lignede dem selv.
Et par af de civile betjente, der befandt sig bag den skrappe jernring, var ved at få halen på komedie af en hærdebred politimand tætpakket til lejligheden i brandsikker heldragt, støvler med stålsnuder og en hjelm, der næsten ikke var til at råbe igennem. (...)
Et par demonstranter fik lov til at smage de mest aggressive betjentes knipler, og en ung mang blev ramt af en gruppevogn. Øjenvidner mente, at han blev påkørt med vilje. (...)

En gang imellem får man så trukket nogle opgaver ned over hovedet, som skal udføres. For politiets vedkommende denne sag, hvor det har fået til opgave at beskytte håndværkere, der skal passe deres arbejde i forbindelse med byggeriet i Folkets Park. Dette byggeri af 56 andelsboliger er budgetteret til 73 millioner. Men hvis det koster politiet mindst 400 mandetimer at sikre arbejderne, der skal lave et par prøveboringer, hvad til det så ikke komme til at koste politiet, kommunen, staten og i sidste ende os alle sammen at beskytte de arbejdere, der skal opføre bygningerne?
Man kan vel ikke byde byggeriets fremtidige håndværkere dårligere beskyttelse end den, man gav borefolkene natten til torsdag, hvor det på trods at det massive politiopbud lykkedes for flere aktivister at komme igennem. Det vil indebære 150 betjente som døgnbemanding, for der skal vel også sikres mod hærværk om nattten. Hvis vi forestiller os, at byggherren kan begrænse sig til at være et år om hele herligheden, så kan denne bevogtning begrænse sig til små 1.314.000 mandetimer."

Nørrebro Avis
14.7.99
Læserindlæg af Jette Løvemod.

""Udrensning" af aktive borgere"
"Jeg er ikke selv borger i Københavns Kommune, men har i den seneste tid bemærket, at beslutningstagerne spiller ihærdigt med musklerne og for mig at se er i gang med en "udrensning" af visse befolkningsgrupper. (...)
Og nu mener jeg, at turen er kommet til Nørrebro. Den økologiske have i Guldbergsgade. Folkets Park. Ungdomshuset. Tv Stop er heller ikke gået ram forbi med den chikane, de er udsat for. (...)
Den økologiske have og Folkets Park er to meget eftertragtede og kulturelt set vigtige områder, som begge bliver benyttet flittigt af borgerne på Nørrebro. Også her bliver menneskelige og sociale værdier tilsidesat til fordel for økonomiske interesser. Jeg synes, at Nørrebro i øjeblikket er hårdt ramt af nogle politikeres forsøg på at profilere sig selv på bekostning af borgernes meninger og idéer vedrørende deres eget nærmiljø. Men disse meninger er der ikke plads til, når drengene leger. jeg kan levende forestille mig bl.a hr. Pind sidde i golfklubben om 30 år og i pralende vendinger underholde med, hvad han udrettede, dengang han var ved magten"

Nørrebro Avis
ons. d. 7.7.99
Kim Larsen

"Bydelsklage gav næse

"I november måned sidste år, klagede Harry Mortensen, medlem af bydelsrådet for SF, til Forbrugerombudsmanden over konsortiet bag det planlagte andelsbyggeri i Folkets Park.
Årsagen var, at der efter Harry Mortensens mening var åbenbare mangler i salgsmaterialet, som lejlighederne skulle sælges efter. I det 48-siders salgsmateriale skulle markedsføringsloven være overtrådt, idet konsortiet gav vildledende eller ihvertfald urimeligt mangelfulde oplysninger og vejledning.

Flere krav.
Nu er der kommet et svar fra Forbrugerombudsmanden. 
Han giver i store træk Harry Mortensen ret i klagen, hvilket betyder, at et fremtidigt salgsmateriale skal indeholde oplysninger om, at fremtidig husleje stiger i takt med timelønnen for industriarbejdere, en beregning for den fremtidige husleje, hvis den anslåede byggesum overskrides og endelig oplysning om køberens fortrydelsesret og en særskilt fortrydelsesblanket.
Konsortiet har ikke taget stilling til, om byggeriet skal iværksættes efter tegning af 75 % eller 100 % af andelene, men der er ikke rejst krav i det spørgsmål.
Allerede sidste efterår indstillede man salgsarbejdet efter mange protester fra borgere på Nørrebro, hvor undersøgelser viser, at 80 % af de lokale er imod byggeriet og der har siden været meget stille om projektet. Om det bliver gennemført er uvist, men skal efter planen sættes igang til efteråret."

PåGaden
ons. d. 10.6.99

"Beboere ønsker grønt område i Folkets Park".
Omtale af resultatet af den beboer-rundspørge, som Bydelsrådet har gennemført.
Af 148 adspurgte, ønsker 80,4 % at området fortsat skal være grønt.
Bydelsrådet vil behandle undersøgelsens resultater på mødet d. 16. juni, og det tegner til at et flertal vil beslutte at rette fornyet henvendelse til Borgerrepræsentationen, samt at bydelsrådet vil udforme forslag til ny lokalplan for området.

TV-Lorry
sønd. d. 6.6.99

4 minutters indslag med kommentarer fra Ole Henzen (sidder i Borgerrep´en for K), Folkets Park Initiativet og Bydelsrådsformand Jesper Langebæk.
Ole Henzen bemærker bl.a. om Langebæks advarsel mod at en rydning af Folkets Park kan forårsage uroligheder: 

"Jeg er utilfreds med at han som offentlig politiker prøver at putte benzin på et bål, som han ved har været vedtaget igennem længere tid."

JP/København
lør.d. 5.6.99
Anders T. Damgaard og Peter Rosendal.

"Politiet advarer mod byggeri 
- Politiet på Nørrebro advarer Københavns kommune mod at gennemtrumfe boligbyggeri i Folkets Park mod beboernes vilje. Det vi føre til optøjer, frygter politiinspektøren".
Forsideartikel hvor Poul Lind, politiets Station 3, advarer om at det vil komme til alvorlige uroligheder, hvis parken ryddes, og han opfordrer politikerne til at genoverveje deres beslutning om at rydde parken.
"Det vil belaste politiet på Nørrebro hårdt, hvis vi skal ind og beskytte byggeriet. Og vi har rigeligt at se til i forvejen. Derfor er mit håb, at man vil lytte til den lokale modstand, selv om der er tale om et helt lovligt byggeri."
Jesper Langebæk fra Bydelsrådet er enig - og Ole Henzen (i Borgerrep´en for K) beklager sig over udmeldingerne.
Kort omtale af Bydelsrådets undersøgelse af lokalbefolkningens holdning: 80 % ønsker parken bevaret.

PåGaden
4.2.99
Læserindlæg af Jesper Lund

"Socialdemokratiet til kamp for Folkets Park ?"
"I starten af 1990´erne vedtog et flertal i Borgerrepræsentationen (BR) en lokalplan for Folkets Park-karréen. Af planen fremgik det, at en reduceret Folkets park skulle have lov at bestå inde bag byggeriet, og at der skulle etableres en 20 meter bred åbning ved Prins Jørgensgade.
Det var det "kompromis" BR indgik overfor de mange protester mod, at der overhovedet skulle bygges. (...)
Når man så ser på planerne for det påtænkte byggeprojekt, er den 20 meters åbning i husrækken ved Prins Jørgensgade lukket af en mur.(...)
Men måske er der bare sket en fejl. Måske har politikerne bare sovet i timen. Sådan lød det i radioprogrammet "Mandat" d. 20. januar, hvor Johannes Nymark, socialdemokratisk medlem af BR, blev spurgt: "...og du vil godt love, at forudsætningen i lokalplanen fra -93 om adgang til fællesarealet, friarealet inde mellem husene, det bliver også overholdt ?" Til det svarede Johannes Nymark uden at tøve: "Det er vores klare forudsætning".
Jamen det lyder da herligt. Tilsyneladende vil socialdemokratiet nu lægge kursen om, og leve op til deres egne løfter, lokalplan og byfornyelsesplan. Og altså pålægge det påtænkte byggeri at give plads til den fælles benyttelse af arealet mellem husene. 
Eller hva´?"

Politiken
25.11.98
Edel Hildebrandt

"Beboere i kamp for grønt på stenbroen"
"Det murrer på Nørrebro. Nærmere betegnet i Folkets park, de 3500 kvadratmeter åbent rum mellem Stengade, Griffenfeldsgade og Prins Jørgensgade, om sommeren Indre Nørrebros eneste, grønne område, lige nu vintergråt men med farveprægtige indslag fra legepladsen ud mod Griffenfeldsgade. Erobret af kvarteres beboere i maj 1971 i protest mod et bystyre, der sanerede Nørrebros sjæl væk, og i de 27 år siden da holdt i gang og ved lige af frivillige. (...)
"Det burde være en drøm for Borgerrepræsenationen, at lokale beboere engagerer sig i at skabe en rar bydel, hvor der er alternativer til værtshusenen", siger Jesper Lund fra Folkets Park Initiativet. 
"Folkets Park er et mulighesrum, her må græsset betrædes og hunden luftes, her spilles der musk og laves cirkus, og aktiviteterne i kvarteret har fået et løft. Det er jo et meget sammensat kvarter, med masser af problermer, men samftidig er der et stort, social engagement og mange menneskelige ressourcer." (...)
I den økologiske café i Griffenfeldsgade går den 19-årige Birgit Hamming med en lignende frustration. Hun var i efteråret med i projektet Demokrati, en Ungdoms-borgerrepræsentation, arrangeret af Københavns Kommune.
"Vi blev lovet, at Borgerrepræsentationen ville lytte til vores beslutninger. Vi anbefalede flere grønne områder som Folkets park. Det vil vi gerne minde politikerne om.""