Nørrebro d. 10. april 2004

Til:

Københavns Kommune

Vej & Park.

Njalsgade 13
2300 København S.

 

Kopi til:

Byfornyelsesselskabet København, H.C Andersens Boulevard 40, 1553 København V

Nørrebro Nærpoliti v. Martin Stage og Søren Wiborg, Nørrebrogade 88, 2200 København N.

Kirkens Korshær v. Annemette Nyfos, Stengade 40, 2200 København N.

 

   

Fremtiden for Folkets Park.

Strategipapir af Folkets Park Initiativet.

   

Endelig er lokalplanen for Folkets Park faldet på plads. Og opgaven med at finde en passende driftsform trænger sig på. Tilsyneladende har Københavns Kommune/Vej & Park ikke nogen færdig form i støbeskeen.

 

Folkets Park Initiativet har gennem de seneste år skabt sig en del erfaringer om parkens liv og dens betydning for lokalområdet. Disse erfaringer bør indgå i analysen af parkens fremtidige drift.

 

Men først et par bemærkninger til processen:

Efter den offentlige høringsperiode vedrørende lokalplanen, afholdt kommunen d. 17. september 2001 et borgermøde om planen. På dette møde blev de fremmødte borgere opfordret til at melde sig til et Parkråd, hvori et samarbejde mellem administration og beboere/parkens brugere skulle udfolde sig. De borgere, der meldte sig til Parkrådet, har siden ikke hørt andet, end at de vil høre nærmere …

Det ville være på sin plads at kommunen tog kontakt til disse borgere – og offentligheden – med henblik på at fortsætte processen med at danne et Parkråd. For os at se, er det nødvendigt at lokalområdet inddrages i parkens drift.

 

Indtil et sådant råd er etableret, kan parken fortsætte som det tilsyneladende sker nu: generel renholdelse forestås at Byfornyelsesselskabet, suppleret af park-aktivister, og diverse arbejdsdage og kulturarrangementer varetages af Folkets Park Initiativet.

 

Når Parkrådet forhåbentlig er etableret, vil det være vores indstilling, at driften organiseres som en kombination af ”normal parkpleje” og kulturelle/sociale tiltag. Blot at anskue parken som ”grønt område” med tilhørende pasning og vedligeholdelse er ikke tilstrækkeligt – det tager hverken højde for de særlige problemer eller de særlige potentialer, som er i parken og området.

 

Gennem de forløbne år, er det vores erfaring at det hele går bedst, når der lægges energi i parken: opbygning, arbejdsdage, musik osv. Arrangementer og aktivitet giver en stemning af tillid, tilhør og glæde. I sådanne perioder har parken fået en stærk identitet, og brugerne en større ansvarsfølelse. Det viser sig, at mange af parkens brugere gerne vil bidrage med praktisk arbejde, kulturelle arrangementer og et beroligende ord, hvis gemytterne kommer i kog.

 

Ved siden af arrangementerne er også den daglige tilstedeværelse, hvor man lærer parkens brugere at kende, at stor betydning. Mange af parkens brugere har noget på hjerte om parken. Om dens indretning og drift, og også om områdets problemer. Det er vores erfaring, at man hurtigt får mulighed for at blive en nøgleperson i området. Med muligheder for at gribe ind i de konflikter, der også rækker ud over parken. For eksempel har vi haft megen glæde og nytte ud af at blive venner med alle de unge og ældre rødder, der bruger parken. Desværre har vi ikke haft muligheder for en sådan grad af tilstedeværelse, som havde kunnet vedligeholde disse bekendtskaber. Og desværre er de praktiske og sociale muligheder for at kræve ansvarlighed af rødderne derfor også mindsket.

 

At parkens drift overgår til kommunen, bør ikke medføre at disse erfaringer og praksis´er går tabt. Det vil ikke holde, hvis driften sker som ”nogle orange mænd”, der kommer forbi nogle formiddage om ugen. Der stilles flere og anderledes krav til indsatsen. Det er ikke tilstrækkeligt med en ”gartner”, der er også brug for en ”kulturarbejder” til samarbejde med lokalområdet ifm. parkens udvikling og fremme af kulturelle arrangementer og en ”gadeplansarbejder” til kontakt og konfliktløsning.

 

Det kan synes som usædvanligt store opgaver at lægge i driften af så relativt lille en park. Men man bør betænke, at en vellykket drift vil have positive effekter ud over selve parken, og at mange af parkens brugere med glæde vil tage del i arbejdet.

 

Vi forestiller os at der oprettes en egentlig stilling til varetagelse af dette ansvar, således at den nødvendige kontinuitet opnås. Muligvis kan dette ikke lade sig gøre indenfor den økonomiske normering, der sædvanligvis opstilles til drift af parken i København. I så fald må der suppleres med særlige midler.

Da det er af stor vigtighed at finde den/de rette person/er til bestridelse af jobbet, forestiller vi os, at Parkrådet vil tage del i jobbeskrivelse og ansættelsesprocedure.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Folkets Park Initiativet

Folkets Hus

Stengade 50

2200 København N.

 

v. Jesper Lund