Blog

Fremtidsværksted i Folkets Hus Lørdag d. 15. Marts kl. 12-18

Vi afholder fremtidsværksted, hvor vi i fællesskab finder ud af hvilken retning huset skal gå. Vi skal arbejde med hvilket udtryk cafeen i stuen skal have og hvad 1. sal skal bruges til.

Er du interesseret i at være med til at sætte dit præg på huset, så meld dig til denne event og mød op på dagen. De 3 ansatte i huset sørger for forplejning på dagen.

Vi har planlagt dagen sådan at vi starter med at spise frokost sammen kl 12 og der efter gør vi klar til at holde fremtidsværksted.

Fremtidsværkstedet kommer til at være på den måde at vi har nogle forskellige faser hvor vi skal diskutere og snakke om hvad vi skal lave i Folkets Hus.
Overordnet set kommer vi til at snakke om 3 temaer som er; 1.sal, cafeen og holdånd. Vi vil forklare det nærmere på dagen men ideen er at vi skal tænke stort og skabe drømme om huset.

Der kommer til at være masser af mad, kage og drikkelse i løbet af dagen og vi kommer til at holde gode pauser så vi ikke går kolde. Vi slutter af med at spise sammen ved 18 tiden og hvis folk er friske går vi ud og drikker nogle øl.

Hvis du kommer på dagen så gå ind på vores facebookside og meld dig til på vores event. https://www.facebook.com/events/267931373383068/