Magtelitens EU
(bragt i Jyllandsposten, juli -01)
af Niels Fleckner Hansen
 
Justitsministerens ideer om øget grænsekontrol i forbindelse med EU topmødet i København til næste år, er med til at cementere billedet af EU, som magtelitens og storkapitalens EU.
En af de grundlæggende ideer for EU er et forenet Europa, uden nationale grænser. Såvel mennesker som kapital skal kunne bevæge sig frit over grænserne. Men alligevel er der altså forskelle; når det drejer sig om personer, der vil bruge en af deres Grundlovssikrede rettigheder, som forsamlingsfriheden og retten til at demonstrere, skal man altså ikke have lov til at bevæge sig frit over grænsen. Især ikke, hvis der er tale om demonstranter, der ønsker at udtrykke deres utilfredshed med den politiske elite in casu EU. Dette er jo fuldstændig i tråd med EU, som et udemokratisk projekt, der handler om at skabe en magtkoncentrationen, hvor beslutningerne vedtages hen over hovedet på de enkelte landes befolkninger. Borgere der er utilfredse med politikerne er bare noget, der er et nødvendigt onde for de politiske magthavere. En holdning som er modsat demokratiets ide om at politikerne skal være befolkningens repræsentanter, og som sådanne varetage befolkningens interesser. EUs beslutningstagere er ikke folkevalgte, og har derfor ingen motivation for at bekymre sig om befolkningens holdninger til de love, som de presser ned over hovedet på dem. Overvågning, registrering og kontrol har altid været et af magthavernes midler mod utilfredse befolkningsgrupper. Det var det i det tidligere Sovjet Unionen og det er det idag for EU.
EU's ideer om folks frihedsrettigheder gælder kun når det passer ind i magthavernes kram.
Til tekster
Til forsiden