Filosofisk Debatforum afholder seminar om

Kritisk teori og neo-liberalismen
Fredag d. 31. maj 2002, kl. 15-18 i Folkets Hus, Stengade 50, 1. Sal, Kbh. N.

Seminaret tager udgangspunkt i antologien Mod strømmen - kritiske essays om videnskab og samfund (NSU Press, 2002). Flere informationer om denne antologi kan læses her. Læs desuden bogens Indledning. Seminaret efterfølges af en reception for "Mod strømmen" (kl. 18-22). Alle er velkomne!

Seminaret indeholder tre korte oplæg på grundlag af essays i Mod strømmen og i relation til seminarets tema, samt en kommentar der knytter kritisk an til antologiens projekt i lyset af nyere teori fra Frankfurterskolen.

Program:

15.00: Velkommen


15.10: Lars Poulsen: Om det filosofiske grundlag for social kritik
          Peter Nielsen: Neo-liberalismens politiske økonomi
          Tom Børsen Hansen: Solidarisk dannelse

15.55: Spørgsmål og diskussion

16.15: Pause

16.30: Rasmus Willig: Kritisk teori og neo-liberalismen

17.00: Spørgsmål og diskussion

18.00: Afslutning. Reception for "Mod strømmen" begynder …

Filosofisk Debatforum er en forening for kritiske studerende og akademikere - for nærmere oplysninger og kontaktinformation, se fd.modkraft.dk.