Filosofisk Debatforum
c/o Folkets Hus, Stengade 50, 2200 København N
Tlf: 35 32 04 73, web: fd.modkraft.dk, e-mail: fd@e-box.dk
______________________________________________________________________________________

Den 29. April 2002.

PRESSEMEDDELELSE

Ny bogudgivelse skal puste liv i venstrefløjens teoretiske projekt

"Venstrefløjen og den kritiske tænkning er i dag trængt i defensiven" siger forskningsassistent Tom Børsen Hansen fra Filosofisk Debatforum, og forsætter: "Uden et teoretisk projekt og positive visioner om et andet og bedre samfund står vi magtesløse overfor neo-liberalismens velkomponerede retorik."

Borgerlige politikere - støttet af kapitalinteresser - lægger et stadig større pres på bl.a. universiteterne om at erhvervsorientere både den såkaldte frie forskning og de videregående uddannelser. Samtidigt har en succesrig borgerlig, ideologisk kampagne de seneste år fået venstrefløjen til at fremstå som et illegitimt projekt.

Som modvægt til de toneangivende borgerlige og kommercielle erkendelsesinteresser, er der behov for en venstrefløj, der kan tilbyde skarpe kritiske analyser og positive modbilleder.

I antologien Mod strømmen - Kritiske essays om videnskab og samfund (NSU Press, 2002) er en række yngre studerende og akademikere, samlet i foreningen Filosofisk Debatforum, gået sammen for at medvirke til at puste liv i venstrefløjens kritisk-teoretiske projekt.

Filosofisk Debatforum håber, at antologien kan inspirere til konstruktiv kritisk refleksion og debat. Der er ikke tale om en grydeklar programerklæring eller et manifest i traditionel forstand. I stedet består antologien af en fælles indledning der opridser nogle grundlæggende og tværgående problematikker og en række individuelle bidrag, der tematiserer mere specifikke problemstillinger af relevans for videnskabs- og samfundskritikken i dag.

Den 31. maj 2002 indbyder Filosofisk Debatforum til seminaret Kritisk teori og neo-liberalismen hvor tre af antologiens forfattere holder oplæg. Seminaret finder sted i Folkets Hus, Stengade 50, 1. sal, 2200 København N, klokken 15 og efterfølges klokken 18 af en reception i anledning af udgivelsen af Mod strømmen. Alle er velkomne!


/ Filosofisk Debatforum


For yderligere oplysninger, se Filosofisk Debatforums website på http://fd.modkraft.dk eller kontakt Tom Børsen Hansen på tlf. 35 32 04 73 (dagtimerne).