Blog

Information om lukningen af Folkets Hus

Som opfølgning på den seneste tids presseopmærksomhed omkring Folkets Hus, udsender vi her et informationsbrev omkring den nuværende situation for Folkets Hus. 

Som det også er nævnt flere steder i pressen er Folkets Hus desværre nødsaget til at holde midlertidigt lukket og på ubestemt tid på grund af bandeproblematikker med øget bandetilstedeværelse i huset og i lokalmiljøet.  

Fonden for de Åbne rum som over for kommunen er ansvarlig for driften af huset, overgav i sidste uge d. 11.5 det fulde ansvar til Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) på grund af en ny sikkerhedsvurdering omkring bandesituationen i huset og på Nørrebro fra Københavns Politi. Siden har KFF valgt at lukke huset midlertidigt men på ubestemt tid, indtil situationen har ændret sig. 

Som aktivister og ansatte i huset er vi meget ærgerlige over at huset må lukke og over at vi ikke kan forsætte alle vores gode aktiviteter i huset og bidrage til Nørrebros lokalmiljø og kulturtilbud. Vi har dog lige som så mange andre borgere på Nørrebro bemærket den seneste tids øgede bandetilstedeværelse i lokalområdet og vi har oplevet brud på husets regler. Derfor har vi forståelse for fonden og kommunens beslutning. Kommunen har meget tydeligt understreget, at der er tale om en midlertidig lukning og derfor ser vi frem til i samarbejde at finde nye løsninger, så huset med alle dets kulturtilbud og aktiviteter kan genåbnes. 

Vi håber derfor at alle vores venner og allierede i lokalområdet vil respektere og støtte op om aktivistgruppens måde at håndtere denne svære situation på. Hvis du som nabo, bruger eller aktivist har nogle spørgsmål eller brug for at snakke om situationen, må du gerne kontakte os på mail på folketshus@folketshus.dk.

Indtil husets genåbning, håber vi at kunne finde nogle midlertidige løsninger for at kunne fortsætte nogle af husets aktiviteter og aktivisternes og brugernes fællesskab.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside og sociale medier, når der kommer ny udvikling omkring situationen. 

De bedste hilsener fra aktivistgruppen i Folkets Hus

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply