Blog

Orientering fra aktivisterne der trak sig fra Folkets Hus d.11.25.2013

En forklaring fra os, der på fællesmødet mandag den 25.11.2013 meddelte at vi nu har trukket os fra Folkets Hus

I går meddelte en række grupper i Folkets Hus, at vi nu stopper som aktivister i huset. Forud for mødet havde Cafégruppen meddelt, at gruppen trækker sig og dermed ikke længere driver caféen i stueetagen. På fællesmødet meddelte andre grupper, at de ligeledes trækker sig, da caféen har været bindeledet mellem husets forskellige bruger- og aktivistgrupper i dagligdagen. Når husets bærende grupper trækker sig, medfører det i praksis, at driftsgruppen ophører med at eksistere, og ikke længere står for de administrative opgaver eller den overordnede koordinering i Folkets Hus.

Det er med tunge hjerter, at vi er kommet hertil. Vi deler ærgrelsen med husets mange brugere, som – ligesom os – synes at situationen er trist. Det har været en ekstremt svær beslutning, og derfor er vi glade for den forståelse, vi har mødt blandt dem, der kommer i huset til hverdag.

Det er på mange måder gået godt de sidste år. Der er kommet nye brugergrupper og nye aktiviteter til. Der er skabt bekendtskaber og venskaber, som ikke var opstået uden Folkets Hus. Sådan et sted har Nørrebro brug for – hvor vi møder hinanden på kryds og tværs, og opbygger et lokalt fællesskab. For vi må erkende, at selvom vi bor tæt, så er der mange på Nørrebro, der aldrig møder hinanden. Det giver plads til fordomme og frygt, som kun nedbryder vores kvarter. Vores drøm var at skabe et lokalt forankret fristed, hvor vi kunne overkomme skellene imellem os.

Drømmen har vi stadig, men vi er nødt til at nedlægge arbejdet og trække os fra Folkets Hus. Forudsætningen for, at huset kan fungere som fællesskab og mødested er, at aktivister har lyst til at tage ansvar og involvere sig. Det kræver, at husets brugere såvel som aktivister engagerer sig og respekterer de retningslinjer, som vi sammen har besluttet. Retningslinjerne er blandt andet, at der ikke ryges eller sælges hash i huset, at der ikke bæres bandemærker, at vi udviser respekt for hinanden, og at alle giver en hånd med de praktiske opgaver, når der brug for det.

Især Cafégruppen har igennem de seneste måneder oplevet, at der ikke var opbakning til retningslinjerne. Det har tæret kraftigt på kræfterne og betydet frafald fra gruppen. Stemningen har betydet, at det har været en udfordring at tiltrække nye aktivister til huset, og få flere brugergrupper til at se huset som en ramme for deres hverdag og aktiviteter.

For at få vendt udviklingen igen holdt Cafégruppen i oktober et møde med aktivister og brugere. Her var der enighed om, at der var nødt til at ske noget, og at man sammen ville give de nødvendige forandringer en ekstra – men også sidste – chance. Desværre har Cafégruppen efterfølgende ikke i tilstrækkelig grad kunne mærke en forbedring. Det er på den baggrund gruppen trækker sig. I stedet for at være en platform for at udvikle fællesskab og aktiviteter er arbejdet i Caféen blevet en sur pligt.

Dét er ikke i tråd med drømmen og idéen, der skal drive engagementet og gøre Folkets Hus til et sted, der bidrager positivt til vores lokalmiljø. Og derfor har Cafégruppen truffet denne svære beslutning.

Det er ikke nogen nem beslutning at trække sig. Slet ikke efter et langt og sejt træk, hvor vi også er kommet rigtig langt. Derfor har vi også brug for at understrege, at vi hverken er blevet presset eller truet ud af huset, som man ellers kan få indtryk af, hvis man fx alene får sine informationer fra Ekstra Bladets artikel fra den 24.11.2013.

Det kan forekomme tillokkende og nemt at udpege helte og skurke. Så enkel er virkeligheden desværre ikke: Vi har valgt at trække os, fordi vi er kørt trætte på trods af, at vi har haft mange succeser og gode oplevelser i huset.

Vi håber at alle, der forholder sig til vores beslutning, vil bringe dette budskab videre. Der er stærke følelser på spil – også for os. Vi elsker Nørrebro, og mener at vores kvarter har brug for Folkets Hus – også i fremtiden. Derfor håber vi at alle vil trække vejret dybt og handle velovervejet.

Mange hilsner
Aktivisterne, der har trukket sig