Kære bruger af Folkets Hus

Folkets Hus er for alle mennesker, uanset alder, køn, etnicitet, kultur, politisk -og religiøs overbevisning, seksuel orientering eller tidligere begået aktivitet. Herunder gælder, at alle brugere i huset er lige berettigede til at opholde sig i alle dele af huset, så længe de overholder husets retningslinjer.

Folkets Hus har til formål at danne en platform for aktivisme. Huset skal kunne bistå med lokaler til forskellige grupper, og dermed fungere som et mødested, hvor ideer skabes, udvikles og realiseres.

Aktiviteter i Folkets Hus er non-kommercielle, hvilket betyder at der udelukkende kan drives profit-givende virksomhed, hvis det monetære overskud går til huset eller til et formål, der er godkendt af husets aktivister.

I Folkets Hus efterstræber vi at være uafhængige af ekstern finansiering. Dette indebærer, at vi tager imod støtte, donationer, sponsorater og bevillinger, i det omfang at husets uafhængighed bevares. Derfor er aktivister eller andre brugere af huset ikke påtvunget et samarbejde med kommunen eller andre bidragydere.

I Folkets Hus prøver vi at undgå truende eller konfrontativ adfærd, der gør andre brugere af huset utrygge. Derfor er Folkets Hus et sted, hvor man er fri fra overvågning, og al form for registrering af brugeres adfærd i huset er forbudt.

Folkets Hus vil rumme Nørrebros mangfoldighed. Det kræver, at vi udviser tillid og passer på hinanden – også selvom vi er forskellige og bliver uenige. Ved brud på retningslinjer i huset eller andre konflikter, har vi en særlig gruppe, som tager hånd om konflikter og problemer mellem brugere. Dem kan du altid kontakte, hvis du oplever, at du er kommet på dårlig fod med nogen, de kører dårlig stil, eller du måske føler dig utryg. Gruppen kan hjælpe dig med at få løst konflikten, så der bliver ved med at være rart at være i huset.

 

Folkets Hus er, hvad du giver – 11 bud:

 1. Respekter andre selvom de er forskellige fra dig. Styrk mangfoldigheden.
 2. Vis den respekt over for andre, som du også selv vil mødes med.
 3. Folkets Hus bæres af frivillige aktivister, og der er ingen, der må tjene økonomisk på husets drift eller aktiviteter.
 4. Vær flink overfor husets aktivister, giv en hånd og deltag i husets aktivitet.
 5. Ryg uden at genere andre.
 6. Lad vær med at tage junk i huset – det dør man af.
 7. Ingen uniformering eller rygmærker.
 8. Kys med dem du har lyst til, så længe de har lyst til at kysse med dig.
 9. Tag konflikter i opløbet og forsøg at opbygge tillidsfulde relationer.
 10. Ingen våben, vold eller overvågning.
 11. Brug huset og nyd din kaffe.