Svar til Kai Sørlander
af Niels Fleckner Hansen


                                      I det øjeblik du nævner en ting ved navn, forsvinder den.

                                                                                        Zen budhistisk ordsprog
 

I Kai Sørlanders svar på min kritik påpeger han, at jeg modsiger mig selv. F.eks. ved brug af Adorno citatet."Begreberne halter altid efter kendsgerningerne". Kai Sørlander anfører, at dette udsagn er selvmodsigende, da det selv er en begrebsmæssig sandhed, og således også selv må halte efter kendsgerningerne. Det kan derfor ikke være en absolut sandhed - i hvert fald ikke hvis sande udsagn ikke må rumme selvmodsigelser.
   Men her tager Kai Sørlander ikke højde for min kritiks konklusion  -  og for så vidt også dens a priori antagelse  -   at udsagn  både kan være sande og selvmodsigende på samme tid. Dette viser jeg  ved det kvasi-empiriske eksempel med den indiske pige, der i sin landsby var blevet viet med en hund. Efter de gældende traditioner i hendes landsby ville hun være gift. Men anvendte man dansk retspraksis på hendes situation, ville hun blive kategoriseret som ugift, da et sådan ægteskabeligt arrangement næppe ville blive godkendt af danske myndigheder. Dvs. at hvis hun flyttede til Danmark, ville det ikke være usandt at karakterisere hendes situation, som værende både gift og ugift på samme tid. Altså et udsagn, der på samme tid ville være både selvmodsigende og sandt.
    I  Kai Sørlanders filosofi gælder,  at et udsagn eller en deduktiv slutning må være sand, hvis den ikke kan benægtes uden selvmodsigelse. I Kai Sørlanders bog "Det uomgængelige" viser han f.eks. at verden nødvendigvis må eksistere i tid og rum, og at der må være kausalitet. Dette må gælde for enhver mulig verden, da det ikke kan benægtes uden selvmodsigelse. Men hvis vi accepterer, at udsagn godt kan være sande og selvmodsigende på samme tid, kan vi heller ikke konkludere, at enhver mulig verden nødvendigvis må eksistere i tid og rum samt have kausalitet.
    Hvis man anvender Kai Sørlanders teori om sammenhængen mellem betydningen af begreber og konsistensen mellem udsagn, vil man hævde, at et udsagn der hævder sandheden om, at den indiske pige er ugift implicerer, at det må være usandt, at hun er gift. Hvis vi benægter, at sandheden af det første udsagn implicerer usandheden af det andet, så forsvinder betydningen af prædikaterne gift og ugift. Dette ifølge Kai Sørlanders betydningsteori. Men vores konkrete eksempel viser jo, at vi godt kan forstå, hvad det vil sige at være både gift og ugift. Når vi får forklaret de nærmere omstændigheder omkring traditioner og regler vedr. ægteskab i forskellige kulturer. Vi kan godt forstå udsagnet om både at være gift og ugift, uden at blive forvirret af de tilsyneladende modstridende begreber.
   Derfor kan vi aldrig være sikre på, at selvmodsigende udsagn er falske eller meningsløse.


Til tekster
Til forsiden

Send dit bidrag til diskussionen.