Tekster fra Filosofisk Debatforum

 
     
  Filosofisk Debatforum/diverse (2002): Indledning: Mod strømmen  
  Ulrik Goos Iversen (2005): Marx's kategorier i Kapitalen (specialeafhandling, pdf)  
  Stig Grøntved Larsen (2007): Tilblivelsens begivenhed (kandidatafhandling, pdf)  
  Lars Poulsen (2005): Refleksioner over det filosofiske grundlag for social kritik (pdf)  
  Lars Poulsen (2006): Kampen om subjektiviteten - En neo-foucaultiansk analyse af den senkapitalistiske magts subtile former (specialeafhandling, pdf)  
  Peter Nielsen (2003): Økonomi, økonomisk fornuft og nyliberalismen - en kritik af økonomisk teori og praksis (ph.d-afhandling, pdf)  

Alex K. Tonnesen (2008): Sovjetunionens sammenbrud og den kolde krigs afslutning (kandidatafhandling, pdf)
 
 
     
  Diverse mindre tekster  
     
  Boganmeldelse: Behovet for anerkendelse (Peter Nielsen)  
  Boganmeldelse: Mitchell Dean: Governmentality - Eller: Om forskellige former for foucaultianisme (Lars Poulsen)  
  Den politiske videnskab (Niels Fleckner Hansen)  
  Dialektikken i oldtidens Grækenland (Niels Fleckner Hansen)  
  Et essay om uendelighed (Niels Fleckner Hansen)  
  Frankfurterskolens kritiske teori, første generation (Tom Børsen Hansen)  
  Hegels logik - fortolket (Tom Børsen Hansen)  
  Hvad er dialektik? (Tom Børsen Hansen)  
  Hvad er dialektik? (Niels Fleckner Hansen)  
  Oplysningens dialektik (Niels Fleckner Hansen)  
     
 
 
 

Andre tekster

 
     
  Kritik af David Favrholdts Filosofisk Kodex (Kai Sørlander)  
  Mogens Pahuus (Niels Henrik Hansen)  
  Om muligheden af en endegyldig filosofi (Kai Sørlander)  
  Samfundsfilosofisk perspektivering af begreberne lighed og frihed (Christian Ydesen)  
     
     
  Debat og foredrag  
 
 
 

Oplæg: Neo-liberalismens politiske økonomi (Peter Nielsen)

 
 

Oplæg: Om det filosofiske grundlag for social kritik (Lars Poulsen)

 
  Oplæg: Solidarisk dannelse (Tom Børsen Hansen)  
 

Behovet for et nyt verdensøkonomisk system set i historisk perspektiv (Line Buchholt, m.fl.)

 
 

Fremtidens uddannelser (Tom Børsen Hansen og Niels Fleckner Hansen)

 
 

Magtelitens EU (Niels Fleckner Hansen)

 
  Økonom på symptomatisk vaklende grund (Peter Nielsen)  

Opgør med Zinkernagel (Niels Fleckner Hansen)
  Debat om Kai Sørlanders filosofi