Dokumenter
Åbent brev til Borgerrepræsentationen / 25.11.1998
v. Beboerforeningen Nørrebro
Klage til Københavns Kommune over brud på Byfornyelsesplanen / 19.1.1999
v. Beboerforeningen Nørrebro
Læserbrev: Socialdemokratiet til kamp for Folkets Park ? / 20.1.1999
Om Jeanette Oppenheim: "Lovbrud betalte sig for Jeanette Oppenheim", EkstraBladet forår 1994.
Indstilling fra arbejdsgruppen om Folkets Park Karréen, april 1999.
"Resultater af undersøgelse vedr. beboerholdningen til Folkets Parks fremtid.", Indre Nørrebro Bydelsråd, 16.6.1999
Forskellige officielle formuleringer om beboerinddragelse mm.
"Angående naboorientering" / 15.10.1999 v. Folkets Park Initiativet
Forslag til "indsigelse mod dispensationer" / 15.10.1999 v. Folkets Park Initiativet
"Følgebrev til indsigelse" / 28.10.1999 v. Folkets Park Initiativet
Klage til Naturklagenævnet / 28.10.1999 v. Folkets Park Initiativet
Rererat i møde i BR d. 14.6.2000: Sejr for Parken !
Klage til Bygge- og Teknikudvalget / 20.09.2002 v. Beboerforeningen Nørrebro og FPI
Søren Pinds svar på klage / 21.10.2003
Strategiplan fra FPI til Vej & Park / 10.04.2004