Antidiskriminationsgruppe / Dialoggruppe I Folkets Hus

Vi har i Folkets Hus oprettet en antidiskriminationsgruppe/dialoggruppe, der har til formål at forebygge og håndtere konflikter og diskrimination i Folkets Hus.

Man kan kontakte gruppen ved at sende en mail til folketsdialog@gmail.com.

I akutte tilfælde kan man ringe til 23262791.

Man kan kontakte gruppen, hvis man har haft en konflikt, dårlig oplevelse eller følt nogen former for diskrimination. Derudover kan man naturligvis også kontakte os, hvis der er noget man vil have afklaret.

Udgangspunktet for gruppens måde at arbejde på er at skabe gode rammer i huset, som forebygger konflikter og diskrimination og i tilfælde af konflikt at skabe konstruktiv dialog mellem de involverede parter.

Pas på hinanden! <3

 
Antidiscriminationgroup/Dialoggroup in Folkets Hus

In Folkets Hus we’ve made a Antidiscriminationgroup/Dialoggroup, which purpose is to prevent and handle conflicts and discrimination in Folkets Hus.

You can contact the group by sending a mail to folketsdialog@gmail.com

Call 23262791 in case of emergency.

You can contact the group, if you had a conflict, bad experience or felt any forms of discrimination. Besides that you can also always contact us, if you have any questions. The group works for creating a more safe environment in the house, which prevent conflicts and discrimination and in cases of conflict to create constructive dialog between the involved.

Take care of eachother <3