menu_laan-et-lokale

 
Er du interesseret i at låne et lokale så send en mail til folketsbooking@gmail.com, men læs retningslinierne nedenfor først! Vi svare minimum hver tirsdag, så forvent op til uges ventetid.
 
Retningslinjer for lån af lokaler i Folkets Hus

Folket Hus får mange henvendelser angående lån af lokaler hvilket betyder at vi er nød til at prioritere i hvilke aktiviteter huset ligger lokaler til.

Følgende aktiviteter prioriteres
• Arrangementer der har lokal forankring
• Arrangementer der styrker sammenhængskraften i lokalmiljøet
• Arrangementer der er baseret på frivillige kræfter
• Arrangementer der har et socialt, kulturelt eller græspolitisk indhold
• Arrangementer der har udspring i Folkets Hus aktivitetsgrupper

Følgende prioriterer Folkets Hus ikke at ligge lokaler til:
• Private/lukkede arrangementer eksempelvis bryllupsfester, konfirmationer, fødselsdage, firmafester
• Arrangementer af grupper/foreninger/partier der direkte søger parlamentarisk indflydelse eller erhvervsmæssig karakter
• Arrangementer der generere overskud til privatpersoner eller hvor privatpersoner får en personlig indtægt
Vi anbefaler at arrangementer af denne karakter henvender sig til Støberiet eller Verdenskulturcentret

Store fester i Folkets Hus
Folkets Hus ligger årligt hus til et mindre antal store fester. Vi har valgt at ligge en begrænsning på antallet af store fester fordi der er meget aktivistarbejde forbundet med store fester og fordi store fester slider på huset og kan være til gene for husets nære naboer.
Ved lån af lokaler til store fester i Folkets Hus gælder følgende som udgangspunkt:
• At arrangørerne står for al oprydning og rengøring og at niveauet følger Folkets Hus retningslinjer for dette
• At arrangørerne er indstillede på at alle i Folkets Hus arbejder frivilligt og at dette afspejles i serviceniveauet
• At arrangørerne dækker udgifter til eventuelle udbedringer og eventuelt selv deltager i arbejdet
• At arrangørerne varsler husets naboer om festen i god tid og giver naboerne mulighed for at henvende sig ved urimelige gener
• At vinduer i lokaler hvor der spilles høj musik holdes lukkende mens der spilles musik
• At arrangørerne stiller med et ædru tjekkerhold der er ansvarlige for at afvikle festen
• At arrangørerne er indstillede på at følge henstillinger fra Folkets Hus festtjekkere
• At arrangørerne bidrager til Folkets Hus med et på forhånd fastlagt beløb

 

Kontakt vedrørende lån af lokale

Er du interesseret i at låne et lokale så send en mail til folketsbooking@gmail.com
Mailen skal indeholde:
• Den ønskede dato og eventuelt alternative datoer
• Hvilket lokale der ønskes
• En beskrivelse arrangementets formål og karakter
• En beskrivelse af arrangør gruppen
• Kontaktoplysninger

Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt. Der kan dog gå nogle uger før du får den endelige bekræftelse.

 

Retningslinjer for rengøring i forbindelse med lån af lokaler i Folkets Hus

Folkets Hus drives af frivillige aktivister derfor skal alle der låner lokaler i Folkets Hus være med til at holde lokalerne rene så de næste der kommer også følger sig velkomne.

Rengøring i forbindelse med lån af lokaler til møder, filmforevisninger, seminarer og lignende:
• Affald fjernes
• Glas og kopper sættes på plads
• Borde aftørres
• Gulvet fejes, hvis der er behov for det vaskes det også
• Borde, stole og andet inventar sættes på plads

Rengøring i forbindelse med lån af lokaler til fester
• Oprydning og affald, flasker og lydudstyr fjernes
• Udluftning af lokaler
• Gulve fejes/støvsuges og vaskes
• Borde, karme og paneler aftørres
• Borde, stole og andet inventar stilles på plads
• Toiletter og vaske rengøres
• Trappen fejes og vaskes (trappetrin, gelænder, træværk, vindueskarme)
• Udendørsarealet fejes og affald fjernes
• Ved skader på huset skal disse udbedres på arrangørgruppens regning. Om det er Folkets Hus eller arrangørgruppen der forestår det konkrete arbejde aftales med Folkets Hus.