Blog

Åbningsmøde / Reopning meeting

(English below)

Vores allesammens Folkets Hus genåbner – men intet hus uden aktivister! Duk op og bliv engageret i husets og vær med til at forme husets fremtid.

På mødet skal vi snakke om, hvilke visioner vi har for huset og hvordan vi kan åbne. Men vi skal også se hvor mange vi er og for mange aktivister vi bliver.

Vi skal have delt aktivister ud på de forskellige driftsgrupper og caféhold. Snak meget gerne med dine venner, kollektiv eller politiske gruppe om I vil tage en vagt sammen inden mødet på søndag. Hvis du tidligere har taget vagter i huset, så snak også meget gerne med dit tidligere hold inden da.

Her er en oversigt over driftsgrupperne som man kan være en del af. Søndag bliver grupperne og arbejdsopgaverne præsenteret.

-Dialoggruppen
-Forhandlingsgruppe
-Lokal-gruppe
-Byggegruppe
-Ekstern kommunikationsgruppe
-Intern kommunikationsgruppe
-Lydgruppe
-Indkøbsgruppe
-Indholds- og bookinggruppe
-Førstesalsgruppen
-Sportrumsgruppen
-Økonomigruppe
-“Smileygruppen”

Det er selvfølgelig også muligt at danne nye og andre grupper.

Hvis du allerede nu ved at du gerne vil være med i en driftsgruppe og/eller tage en cafévagt, men ikke kan komme til mødet så skriv gerne en mail til: folketshus@folketshus.dk

Hvis du eller din gruppe har et arrangement som I gerne vil have skal finde sted i Folkets Hus indenfor den næste måned, så kom meget gerne til mødet og fortæl om det til indhold- og bookinggruppen eller skriv en mail til folketsbooking@gmail.com (men så kan det godt tage lidt længere tid før I får svar)

ENGLISH:
Folkets Hus is reopening – but there’s no house without activists. Show up and be a part of the house and help form the future of the house.

On the meeting we will talk about our visions for the house and how we can reopen. But we will also have to find out how many we are and how many activists we will be.

We need to get activists in all the different working groups and café teams. Talk with your friends, collective or political group before the meeting if you want to take a shift together. If you have taken shifts before in the house then please ask you former group before the meeting if you want to continue.

Here is a overview of the different working group that you can take part in. Sunday the different groups be presented.

-Dialogue group
-Negotiation group
-Local community group
-Building group
-Ekstern communication
-Intern communication
-Sound group
-Buying group
-Content and booking group
-1st floor group
-Sport room group
-economy group
-Smiley group

It’s of cause also possible to make new and other groups.

If you already know that you would like to take part in a working group and/or take a shift in the café but can’t make to the meeting please write a mail to folketshus@folketshus.dk

If you or your group has an event that you would like to do in Folkets Hus within the next month then please show up for the meeting and tell about to the content and booking group or write a mail to folketsbooking@gmail.com (but then it will probably take a bit longer for us to reply).

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply