Blog

Pressemeddelelse vedrørende genåbningen af Folkets Hus – maj 2018

Følgende pressemeddelelse blev sendt ud (af ekstern kommunikation) d. 31/5 2018:

 

Folkets Hus genåbner!

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Folkets Hus på Nørrebro genåbner 1. juni 2018.

Siden et velbesøgt stormøde i midten af april, har et overvældende antal gamle og nye frivillige og kommende brugere af huset uge efter uge udvist et forrygende engagement i at gøre Folkets Hus driftsdygtigt igen. I lyset af den store opbakning og begejstrede energi har det nye fællesskab af frivillige og brugere besluttet at genåbne Folkets Hus allerede her i forsommeren.

Dermed indfries også et stort ønske fra både politikere fra Kultur og Fritidsforvaltningen og fra lokalmiljøet og Nørrebros beboere om, at Folkets Hus kunne genåbne hurtigst muligt.

“Vi er utroligt glade for, at en ny epoke i Folkets Hus nu går i gang med masser af opbakning og spændende, kreative inputs,” fortæller en af husets erfarne frivillige. “Vi glæder os til at føre den positive udvikling videre, der var i gang, da huset lukkede – en udvikling henimod at være et inkluderende og trygt kulturhus med base i Nørrebros lokalmiljø – i overensstemmelse med husets oprindelige folkelige grundlag.”

Københavns Kommune besluttede sidste år – på anbefaling af Københavns Politi – at lukke Folkets Hus midlertidigt, indtil der var kommet klarhed over den del af Nørrebros bandeproblemer, der berørte huset. Det vurderer både politikere, politi og frivillige nu, at der er.

“Folkets Hus har eksisteret i 47 år og som alle brugerdrevne miljøer med idealer om at være så inkluderende som muligt, har det haft sine op- og nedture. Vi vil ikke længere tolerere lukkede gruppedannelser – Folkets Hus har fokus på inklusion, og alle arrangementer og aktiviteter tager afsæt, både ideologisk og i praksis, i kerneværdier som: ingen racisme, ingen sexisme, ingen homofobi, ingen vold, ingen våben, ingen hårde stoffer, ingen uniformering eller rygmærker”, udtaler en anden af husets frivillige.

Folkets Hus vil åbne gradvist i etaper med Folkets Café som omdrejningspunkt, som fremadrettet fra 1. juni vil holde åbent 5 dage om ugen – tirsdag til fredag kl. 10 – 22 og søndage 13-18. Den endelige genåbning vil blive fejret med en stor fest til september, når hele huset er genetableret og up and running.

Hjertelig velkommen!

 signal-2018-06-05-163552

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply